2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 (pobierz)
Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

2022 r.