2022 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 04.03.2022 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)

Urząd Gminy Mała Wieś informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty na w/w zadanie można składać do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 9:00. Miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu (pokój nr 9).
Ogłoszenie konkursu (pobierz)
Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2
(pobierz)
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

2021 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 01.03.2021 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 (pobierz)
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

 
2020 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 20.02.2020 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz) </