Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
284 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023 Kołodziejska Ewelina 2022-08-29
283 Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym Kołodziejska Ewelina 2022-08-25
282 Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo Kołodziejska Ewelina 2022-08-19
281 Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska Kołodziejska Ewelina 2022-08-19
278 Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Gałki Kołodziejska Ewelina 2022-08-19
279 Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn Kołodziejska Ewelina 2022-08-19
280 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Kołodziejska Ewelina 2022-08-04
272 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Kołodziejska Ewelina 2022-07-05
277 Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2022-05-19
276 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2022-05-18
271 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2022 r. Kołodziejska Ewelina 2021-12-29
270 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. Administrator 2021-12-17
268 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2021 / 2022 Kołodziejska Ewelina 2021-12-13
269 Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gm. Mała Wieś w roku 2022-2023 Kołodziejska Ewelina 2021-12-01
260 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Kołodziejska Ewelina 2021-11-22
266 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2021/2022 - POWTÓRZONY Kołodziejska Ewelina 2021-09-30
267 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Kołodziejska Ewelina 2021-09-27
265 Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2021-09-13

[Liczba odsłon: 7121052]

przewiń do góry